Velkommen til vår VR-attraksjon.


En helt unik opplevelse med VEX ARENA, ett VR-spill med flere opplevelser. Du velger selv hvor lenge du vil spille, men vi har pakker som kan benyttes. Enkelt å sette seg inn i og gøy å spille!

Bestill her! VEX ARENA

VEX-Arena


Vex-arena er en virituell verden, hvor man gjennom syv forskjellige modus kan kjempe mot / med andre medspillere. Vår arena tillater totalt 6 spillere samtidig. De syv forskjellige modusene variere fra alle mot en, til lagspill. De mest kjente spillformatene er Deathmatch, Archery, King of the hill, Battle Royale og lagvariasjoner av disse.

Spill Oversikt!

Hva er VR?


VR står for Virtual Realiy, eller på norsk: virtuell virkelighet. Ordet virtuell kan defineres som «tilsynelatende virkelig» - med andre ord handler virtuell virkelighet om å skape en overbevisende illusjon om å være fysisk tilstede i et kunstig miljø (dataprogrammert eller basert på videopptak) For å oppnå denne illusjonen, bruker man VR-briller. Et stereoskopisk headset som dekker hele synsfeltet som gir et tredimensjonalt bilde med dybdesyn. Headsettet oppfatter dine bevegelser, som ikke bryter illusjonen – for å oppnå best mulig illusjon, er det viktig at lyden er tilstede. Slik som den er i VEX-Arena.

VR priser


Spillmodusene varierer fra 5-20minutter etter hva en selv ønsker. Vår pris er 10kr,- i minuttet per spiller.

VR priser

15 minutter

Det kan spilles opp til 6 personer avgangen. Spillere må ha skyland trampolinesokker pga hygiene.

VR priser

30 minutter

Det kan spilles opp til 6 personer avgangen. Spillere må ha skyland trampolinesokker pga hygiene.

VR priser

Gruppe pris!

Grupper fra 50 eller flere, kontakt oss for å få tilpasset pris for arrangementet ditt. Send mail booking@skyland.no

VR Spillene


De syv forskjellige modusene variere fra alle mot en, til lagspill. De mest kjente spillformatene er Deathmatch, Archery, King of the hill, Battle Royale og lagvariasjoner av disse.

Book VR-time her !

VR Booking!

Besøk oss og opplev VEX Virtuel Reality !


Kom og prøv Skyland VR verden. Sett på de virtuelle brillene og utstyret og fortsett oppdrag med venner, familie eller kolleger på vår nye Vex Virtual Reality.

+47 404 18 182 (trykk 2)