infopage (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Rope course

Prøv vår hinderløype som er plassert i taket. Klarer du å komme igjennom alle hindrene?