PERSONVERN OG DATASIKKERHET

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I Skyland Trampolinepark AS

Skyland Trampolinepark er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart. Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på via epost til post@skyland.no.

HVORFOR OG HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Vi samler inn dine personopplysninger til gjennomføring av bestillinger fra besøkende enten via vår booking nettsiden, telefon eller i vår parker. Opplysningene vil omfatte opplysninger om den besøkende og eventuelle andre med tilknytning til besøket dersom den besøkende er mindreårig. Det rettslige grunnlaget for vår behandling vil være avtale- eller samtykkebasert, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og a. For barn under 13 år vil behandlingen være basert på samtykke fra den med foreldreansvaret etter personvernforordningen artikkel 8 nr. 1. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: I Skyland Trampoline AS tilbyr vi også arrangementer som bursdag, utdrikningslag, fellestreninger og kurs. I denne forbindelse innhentes det gjerne flere opplysninger om den besøkende enn etter punktet over. Dette kan være opplysninger om allergier eller lignende. Opplysningene gis frivillig av den besøkende og etter samtykke.

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.Du kan også enkelt melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke koblingen for avmelding nederst i det elektroniske nyhetsbrevet.

Sende person-tilpassede tilbud, markedsføring og annonsering på SMS, epost, internett og sosiale medier. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, adferdsdata fra skyland.no, Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.Du kan også enkelt melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke koblingen for avmelding nederst i det elektroniske nyhetsbrevet.

Vi gjennomfører til tider spørreundersøkelser for å forbedre våre tjenester. Vi vil alltid informere om hensikten med spørreundersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke. Skyland Trampolinepark AS vil ikke dele opplysningene med andre eller til andre formål enn hva som er angitt.

Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.

Sikre gode kundeopplevelser på skyland.no ved bruk av Hotjar analyseverktøy. Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle skyland.no. Registering og lagring av personopplysninger i medhold av våpenforskriften. Navn, dato, opplysninger tillatelse, våpen og ammunisjon. Behandlingen skjer på grunnlag av en rettslig forpliktelse.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Skyland på SMS, epost, internett og sosiale medier, vil skyland utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre selskaper. Skyland bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Mailchimp programmet benyttes. Kontaktinformasjon, e-post eller telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev og kampanjer
  • Google Analytics benyttes til å blant annet se hvor brukerne våre kommer fra, hvor ofte de besøker siden vår og hvor trafikken kommer fra.

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til Skalylands oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap eller plikt for forhandlere til å føre fortegnelser etter våpenforskriften.

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via epost til post@skyland.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi Skyland dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra Skyalnd som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.